Fastighet

Modulen Fastigheter utgör basen av Fastighetskontroll-Online. Här hanteras all information om dina fastigheter.

Drift/Skötsel

Modulen Drift och underhåll är till för att på ett väldigt enkelt sätt planera och följa upp drift- och skötselåtgärder inom fastigheten.

Lägenhetsförteckning

Detta är en modul för att skapa en lägenhetsförteckning för fastigheten.

Protokoll

Det blir rätt många dokument och protokoll som upprättas till dina fastigheter, därför är det viktigt att du enkelt kan koppla dokumenten dit de hör hemma och att det sedan snabbt går att finna dem.

Fastighetstekniker

Modulen Fastighetstekniker är till för att lägga till fastighetstekniker till fastigheten.

Hyresgäst

Förutom att man registrerar hyresgäster till en lägenhet och fastigheten får även hyresgästen ett eget användarkonto förutsatt att fastighetsägaren vill att hyresgästen skall få ett användarkonto.

Felanmälan

Med modulen Felanmälan ges hyresgästerna en snabbare och mer effektiv service, samtidigt som medarbetarna får rationella verktyg för handläggning av ärenden.

Serviceföretag

Till era fastigheter kan ni även koppla serviceföretag.

Nyckelhantering

Modulen Nyckelhantering ger kontroll över nycklar och innehavare.

Energi

Modulen energi kommer vidareutvecklas till så mycket mer än vad den är idag, tills dess så erbjuder energimodulen i dagsläget att den genererar alla uppgifter som behövs för att göra energideklarationen för fastigheten.

Kontaktinformation

www.fastighetskontroll.se
E-post: info[at]fastighetskontroll.se

Rekommendera oss